Neurologopedia ║ Neurorefleksologia

dr Ewa Krajna


 

WYKSZTAŁCENIE

2009-2010

SPECJALIZACJA w DZIEDZINIE MAJĄCEJ  ZASTOSOWANIE w OCHRONIE ZDROWIA

Egzamin specjalizacyjny: Dyplom Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii.

1999

DOKTORAT

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii: uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego.

1992-1994

PODYPLOMOWE STUDIA LOGOPEDYCZNE

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pomagisterskie Studium Logopedyczne: uzyskanie tytułu logopedy dyplomowanego

1990

MAGISTERIUM

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: pedagogika specjalna poszerzony o wybrane przedmioty z programu studiów na kierunkach: filologia polska i psychologia.

2003-2004

PODYPLOMOWE STUDIA NEUROLOGOPEDYCZNE

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Podyplomowe Studium Neurologopedii. Zdany egzamin dyplomowy, brak formalnego zakończenia studiów.

tel. +48 606 34 95 10                              email: ewa@neurologopeda-poznan.pl